Jdi na obsah Jdi na menu
 


GOTHIC 2

5. 8. 2011

  GOTHIC II

 
 
1) Stiskněte [B], napište Marvin a vraťte se do hry. Na horním okraji obrazovky se zobrazí text MARVIN-MODE a budete moct používat :
 
 
 
 
[F3] - přepne hru do okna
 [F4] - přepne hru zpět na celou obrazovku
 [F5] - nehybná kamera
 [F6] - pohyblivá kamera
 [F7] - přeskakování částí hry
 [F8] - obnoví zdraví a manu
 [H]  - sníží život
 [O]  - převezme NPC
 POS1 - změna postavy
 
 
2) Editace :
 
Mnoho nastavení můžete změnit editováním souboru gothic.ini v adresáři hry \system. Například můžete zapnout rychlé ukládání atd.
 
3)
 
Když stisknete [F2], objeví se konzole, do které můžete použít cheaty z jedničky (např. Cheat god apod.), ale pozor - všechny nejsou testovány.
 
4) Po zaktivování MARVIN módu (viz článek výše) můžete :
 
a) stisknout klávesu [G] : objeví se debugové texty, kde si můžete počíst, jaké animace se právě vykreslují atd.
 
b) po stisku [F2] zadávat do konzoly následující cheaty (konzole se vypíná opakovaným stiskem [F2]) :
 
Cheat God      - nesmrtelnost (dá se zabít pádem z okraje mapy) [on/off]
 Cheat Full     - vyléčí hráče
 Edit Abilities - zobrazí dialog, ve kterém si můžete upravit atributy
 Goto Waypoint  - přenese vás do různých míst na mapě (např. Goto Waypoint Xardas vás hodí do věže ke kouzelníkovi)
 Toogle Time    - přepne časovou dobu
 Firstperson    - pohled z první osoby (není moc vychytaný, nedoporučuji) [on/off] 
 
Pozn.: Pokud je u cheatu [on/off], dá se opakovaným napsáním vypínat.
 
Pro vypnutí nesmrtelnosti do konzole napište opět cheat god.
 
5)
 
Se svým mágem ovládnete celkem 37 kouzel, ale mezi opravdovou lahůdku patří proměnit nepřítele v ovci.
 
6) Gothic 2 :
 
Tip : můžete hrát za jakoukoliv postavu, kterou vidíte. Pokud máte zapnutou nesmrtelnost (zmáčkněte [B], napište marvin, objeví se nápis marvin-mode, stiskněte [F2] a napište cheat god) a díváte se na postavu, nad kterou je její jméno, zmáčkněte klávesu [O]. A je to ! Hrajete za jakoukoliv postavu, kterou vidíte. Můžete nahlédnout do inventáře a klidně z postavy sundat jakoukoliv věc (zbroj, meč apod.), který si pak můžete vzít. Toto však nemůžete provést u postav, se kterými nelze pohybovat (obchodníci atd.).
 
7) goto waypoint [jméno] - teleport na waypoint
 
xardas     - ke Xardasovi
 lester     - k Lesterovi
 lighthouse - k majáku
 sheep      - k ovci
 wolf       - k vlkovi 
 
8) insert [předmět] :

a) Brnění : (Ochrana proti zbraním/Šípům/Ohni/Magii/Cena)
 
itar_vlk_l       (10/10/0/0/0)
 itar_vlk_m       (10/10/0/0/0)
 itar_vlk_h       (10/10/0/0/0)          - měšťanské oděvy
 itar_vlkbabe_l   (10/10/0/0/0)
 itar_vlkbabe_m   (10/10/0/0/0)
 itar_vlkbabe_h   (10/10/0/0/0)          - ženské oděvy
 itar_bau_l       (15/15/0/0/80)
 itar_bau_m       (15/15/0/0/100)        - farmářské oděvy
 itar_baubabe_l   (10/10/0/0/0)
 itar_baubabe_m   (10/10/0/0/0)          - ženské farmářské oblečení
 itar_prisoner    (20/20/0/0/10)         - trestanecký oděv
 itar_barkkeeper  (10/10/0/0/0)          - hostinský oděv
 itar_smith       (10/10/0/0/0)          - kovářské oblečení
 itar_judge       (10/10/0/0/0)          - soudcův oděv
 itar_governor    (40/40/0/0/1100)       - velitelský kabátec
 itar_leather_l   (25/20/0/0/250)        - kožená zbroj
 itar_bdt_m       (35/35/0/0/550)        - střední zbroj bandity
 itar_bdt_h       (45/45/0/0/2100)       - těžká zbroj bandity
 itar_mil_l       (40/40/5/5/600)       - lehká zbroj milice
 itar_mil_m       (60/60/10/10/2500)    - těžká zbroj milice
 itar_pal_m       (80/80/25/25/5000)    - rytířská zbroj
 itar_pal_h       (100/100/50/50/20000) - paladinova zbroj
 itar_djg_crawler (55/50/20/15/1500)    - zbroj z důlních červů
 itar_sld_l       (30/30/0/0/500)       - lehká zbroj žoldáka
 itar_sld_m       (45/45/5/5/1000)      - střední zbroj žoldáka
 itar_sld_h       (60/60/10/10/2500)    - těžká zbroj žoldáka
 itar_djg_l       (70/70/40/20/3000)    - lehká zbroj drakobijce
 itar_djg_m       (80/80/50/30/12000)   - střední zbroj drakobijce
 itar_djg_h       (90/90/60/40/20000)   - těžká zbroj drakobijce
 itar_djg_babe    (60/60/30/0/0)        - zbroj drakobijkyně
 itar_nov_l       (25/25/0/10/280)      - zbroj novice
 itar_kdf_l       (40/40/20/20/500)     - roucho mága ohně
 itar_kdf_h       (80/80/40/40/3000)    - těžké ohnivé roucho
 itar_kdw_h       (80/80/40/40/450)     - roucho mága vody
 itar_dementor    (15/40/15/15/0)       - seekrův plášť
 itar_lester      (25/25/0/0/300)       - Lestrova zbroj
 itar_diego       (30/30/0/0/450)       - Diegova zbroj stína
 itar_corangar    (70/70/35/0/600)      - zbroj Cora Angara
 itar_xardas      (100/100/50/50/15000) - Xardasovo temné roucho
 itar_pal_skel    (100/100/65/100/500)  - stará rytířská zbroj
 
b) Jednoruční zbraně: (Poškození/Potřebná síla) *obr - obratnost
 
itmw_1h_vlk_dagger       (5/5)   - dýka
 itmw_1h_mace_l_01        (5/5)   - pohrabáč
 itmw_1h_bau_axe          (7/5)   - srp
 itmw_1h_mace_l_03        (8/10)  - palice
 itmw_malethsgehstock_mis (8/5)   - vycházková hůl
 itmw_1h_mace_l_04        (10/10) - kovářské kladivo
 itmw_1h_vlk_axe          (10/10) - sekera
 itmw_1h_bau_mace         (10/10) - velký klacek
 itmw_shortsword1         (10/10) - krátký meč domobrany
 itmw_sense               (12/10) - malá kosa
 itmw_shortsword2         (12/10) - primitivní krátký meč
 itmw_1h_sword_l_03       (12/10) - vlčí nůž
 itmw_nagelknueppel       (12/10) - hřeby pobitý kyj
 itmw_1h_misc_sword       (15/10) - rezavý meč
 itmw_shortsword3         (16/10) - krátký meč
 itmw_1h_vlk_sword        (18/10) - meč
 itmw_nagelkeule          (18/10) - hřeby pobitá palice
 itmw_shortsword4         (20/10) - vlčí zub
 itmw_kriegskeule         (22/20) - válečná palice
 itmw_1h_sld_axe          (25/20) - primitivní sekerka
 itmw_1h_mil_sword        (25/20) - rezavý široký meč
 itmw_alrikssword_mis     (25/20) - Alrikův meč
 itmw_shortsword5         (25/15) - kvalitní krátký meč
 itmw_richtstab           (25/20) - soudcovská hůl
 itmw_1h_sld_sword        (25/20) - primitivní meč
 itmw_kriegshammer1       (28/30) - válečné kladivo
 itmw_nagelkeule2         (28/20) - těžká hřeby pobitá palice
 itmw_schwert             (30/30) - primitivní dlouhý meč
 itmw_piratensaebel       (30/20) - pirátská šavle
 itmw_schiffsaxt          (30/25) - loďařská sekera
 itmw_1h_common_01        (30/20) - meč vlastní výroby
 itmw_1h_pal_sword        (30/30) - paladinský meč
 itmw_schwert1            (35/30) - kvalitní meč
 itmw_steinbrecher        (35/25) - drtič kamene
 itmw_spicker             (35/30) - lebkoštěp
 itmw_schwert2            (37/27) - dlouhý meč
 itmw_bartaxt             (40/40) - bradatice
 itmw_doppelaxt           (40/35) - dvoubřitá sekera
 itmw_schwert4            (45/45) - kvalitní dlouhý meč
 itmw_schwert3            (45/35) - primitivní meč bastard
 itmw_morgenstern         (45/45) - řemdih
 itmw_1h_special_01       (45/40) - magický dlouhý meč
 itmw_streitkolben        (50/45) - palcát
 itmw_rubinklinge         (50/50) - rubínová čepel
 itmw_rapier              (50/50-obr.) - rapír
 itmw_runenschwert        (55/50) - runový meč
 itmw_schwert5            (58/60) - kvalitní meč bastard
 itmw_rabenschnabel       (58/50) - havraní zobák
 itmw_inquisitor          (60/50) - Inkvizitor
 itmw_1h_special_02       (60/50) - magický bastard
 itmw_1h_blessed_01       (60/40) - primitivní čepel z rudy
 itmw_1h_ferrossword_mis  (60/50) - Ferův meč
 itmw_orkschlaechter      (65/65) - skřetobij
 itmw_kriegshammer2       (65/70) - těžké válečné kladivo
 itmw_folteraxt           (65/65) - mučitelská sekera
 itmw_elbastardo          (65/65) - meč El bastardo
 itmw_meisterdegen        (65/65-obr.) - mistrovský meč itmw_1h_blessed_02 (70/40) - posvěcená čepel z rudy
 itmw_1h_special_03       (75/65) - magická válečná čepel
 itmw_1h_blessed_03       (80/40) - Innosův hněv
 itmw_1h_special_04       (90/80) - magický zabiják draků
 
c) Obouruční zbraně: (Poškození/Potřebná síla) *obr - obratnost 
 
itmw_2h_axe_l_01      (20/25) - krumpáč
 itmw_2h_bau_axe        (20/25) - dřevorubecká sekera
 itmw_1h_nov_mace       (20/15) - kopí
 itmw_2h_sword_m_01     (25/25) - rezavý obouruční meč
 itmw_1h_misc_axe       (25/25) - rezavá sekera
 itmw_hellebarde        (28/20) - halapartna
 itmw_zweihaender1      (32/30) - lehký obouruční meč
 itmw_stabkeule         (32/20) - dlouhý palcát
 itmw_2h_orcaxe_02      (35/55) - středně těžká skřetí sekera
 itmw_2h_sld_sword      (35/40) - primitivní obouruční meč
 itmw_streitaxt1        (35/30) - lehká bitevní sekera
 itmw_2h_rod            (35/30) - rodův obouruční meč
 itmw_2h_orcaxe_01      (35/40) - lehká skřetí sekera
 itmw_2h_sld_axe        (35/40) - primitivní válečná sekera
 itmw_2h_orcsword_01    (40/80) - ještěří meč
 itmw_2h_pal_sword      (40/40) - paladinský obouruční meč
 itmw_2h_orcaxe_03      (40/60) - těžká skřetí sekera
 itmw_2h_orcaxe_04      (45/65) - hrubá skřetí sekera
 itmw_2h_orcsword_02    (50/70) - skřetí válečný meč
 itmw_2h_special_01     (50/50) - magický obouruční meč
 itmw_zweihander2       (55/60) - obouruční meč
 itmw_zweihander3       (60/60) - runová moc
 itmw_streitaxt2        (60/60) - bitevní sekera
 itmw_zweihaender4      (68/68) - těžký obouruční meč
 itmw_2h_blessed_01     (70/50) - primitivní čepel z rudy
 itmw_krummschwert      (70/70) - šavle
 itmw_schlachtaxt       (70/70) - válečná sekera
 itmw_2h_special_02     (70/70) - magický těžký obouruční meč
 itmw_sturmbringer      (75/65) - přivolávač bouří
 itmw_barbarenstreitaxt (75/75) - barbarská bitevní sekera
 itmw_berserkeraxt      (80/80) - sekera Bersekera
 itmw_drachenschneide   (80/80) - sekáč draků
 itmw_2h_blessed_02     (85/50) - meč řádu
 itmw_2h_special_03     (90/90) - magická těžká válečná čepel
 itmw_2h_blessed_03     (100/50) - svatý kat
 itmw_2h_special_04     (110/100) - magiký velký zabiják draků
 holy_hammer_mis        (?/?) - posvátné kladivo
 
9) Zlato od kováře :
 
Od Jana kováře ve 4. kapitole si kupte dračí brnění za 12000, pak ho zneškodněte a dostanete 20000.
 
10) Zkušenosti :
 
Za nebojové úkoly zpravidla dostanete více zkušeností, než za bojové a taky drahocenné předměty a zlato. Takže pokud se necítíte na boj, vrhněte se na plnění nebojových úkolů.
 
11)
 
V prvním chapteru se dá získat ještě jeden quest. Pokud jste se už stali citizen, tak v upper quarter města Kohrinis je Luthero. Popovídejte si s ním a on vám dá quest Snapper's Claws. Bude v něm od vás chtít drápy snappera. Tyto můžete dostat, když ve Valley of the Mines se zúčastníte mise "Snapper Hunt" tak jsou to pazoury jednoho ze snapperů nahoře nad dolem.
 
12) Luky a Kuše (Poškození/Potřebná obratnost) :
 
itrw_sld_bow  (20/20) - luk
 itrw_bow_l_01 (15/10) - krátký luk itrw_bow_l_02 (25/20) - vrbový luk
 itrw_bow_l_03 (30/30) - lovecký luk
 itrw_bow_l_04 (35/35) - jilmový luk
 itrw_bow_m_01 (40/45) - skládaný luk
 itrw_bow_m_02 (45/50) - jasanový luk
 itrw_bow_m_03 (50/60) - dlouhý luk
 itrw_bow_m_04 (55/65) - bukový luk
 itrw_bow_h_01 (60/75) - kostěný luk
 itrw_bow_h_02 (65/80) - dubový luk
 itrw_bow_h_03 (70/90) - válečný luk
 itrw_bow_h_04 (75/95) - dračí luk
 itrw_mil_crossbow  (20/20) - kuše
 itrw_crossbow_l_01 (25/10) - lovecká kuše
 itrw_crossbow_l_02 (40/25) - lehká kuše
 itrw_crossbow_m_01 (55/40) - kuše
 itrw_crossbow_m_02 (70/55) - válečná kuše
 itrw_crossbow_h_01 (85/70) - těžká kuše
 itrw_crossbow_h_02 (100/85) - kuše drakobijců
 itrw_dragomirsarmbrust_mis (40/25) - Dragomirova kuše
 itrw_sengrathsarmbrust_mis (20/20) - Sengrathova kuše

Runy : 
 
itru_pallight             - svaté světlo
 itru_pallightheal         - slabé léčení
 itru_palmediumheal        - střední léčení
 itru_palfullheal          - silné léčení
 itru_palholybolt          - svatý šíp
 itru_palrepelevil         - zažehnání zla
 itru_paldestroyevil       - zničení zla
 itru_palteleportsecret    - teleport (do tajné místnosti)
 itru_teleportseaport      - teleport do přístavu
 itru_teleportmonastery    - teleport do kláštera
 itru_teleportfarm         - k velkostatkáři (Landowner)
 itru_teleportxardas       - ke Xardasovi
 itru_teleportpassnw       - do Khorinudského průsmyku
 itru_teleportpassow       - do průsmyku v hornickém údolí
 itru_teleportoc           - na hrad
 itru_teleportowdemontower - na věž dávného ďábla (bývalá Xardasova věž)
 itru_teleporttaverne      - do krčmy (do hospody)
 itru_teleport_3           - Teleport 3?
 itru_light                - světlo
 itru_firebolt             - ohnivý šíp
 itru_zap                  - slabý blesk
 itru_lightheal            - léčení lehkých zranění
 itru_sumgobskel           - vytvoří gobliního kostlivce
 itru_instantfireball      - ohnivá koule
 itru_icebolt              - ledový šíp
 itru_sumwolf              - vytvoří vlka
 itru_windfist             - větrná pěst
 itru_sleep                - spánek
 itru_mediumheal           - léčba středně těžkých zranění
 itru_lightningflash       - blesk
 itru_chargefireball       - velká ohnivá koule
 itru_sumskel              - vyvolá kostlivce
 itru_fear                 - strach
 itru_icecube              - ledový blok
 itru_thunderball          - kulový blesk
 itru_sumgol               - vyvolá golema
 itru_harmundead           - zničení nemrtvého
 itru_pyrokinesis          - velká ohnivá bouře
 itru_firestorm            - ohnivá bouře
 itru_icewave              - ledová vlna
 itru_sumdemon             - vyvolá démona
 itru_fullheal             - léčba těžkých zranění
 itru_firerain             - ohnivý déšť
 itru_breathofdeath        - dech smrti
 itru_massdeath            - vlna smrti
 itru_masterofdisaster     - boží zásah
 itru_armyofdarkness       - armáda temnot
 itru_shrink               - zmenšení nestvůry
 itru_deathbolt            - střela smrti
 itru_deathball            - koule smrti
 itru_concussionbolt       - úderná střela
 
Monstra : 
 
bloodfly             - krvavá moucha
 demon                - démon
 demonlord            - pán démonů
 draconian            - lizzard man (ještěrman)
 dragon_fire          - ohnivý drak
 dragon_ice           - ledový drak
 dragon_rock          - kamenný drak
 dragon_swamp         - bažinný drak
 dragon_undead        - nemrtvý drak
 dragonsnapper        - dračí chňapavec
 firegolem            - ohnivý golem
 firewaran            - ohnivá ještěrka
 giant_bug            - polní škůdce
 giant_rat            - obrovská krysa
 gobbo_black          - černý goblin
 gobbo_green          - goblin
 gobbo_skeleton       - gobliní kostlivec
 harpie               - harpie
 icegolem             - ledový golem
 lesser_skeleton      - malý kostlivec
 lurker               - číhavec
 meatbug              - žravá štěnice
 minecrawler          - důlní červ
 minecrawlerwarrior   - válečník důlních červů
 molerat              - krysokrt
 orcelite             - elitní ork
 orcshaman            - orčí šaman
 orcwarrior           - orčí válečník
 scavenger            - mrchožrout
 shadowbeast          - stínová šelma
 shadowbeast_skeleton - kostra stínové šelmy
 sheep                - ovce
 skeleton             - kostlivec
 skeleton_lord        - stínový válečník
 skeletonmage         - kostlivý mág
 snapper              - chňapavec
 stonegolem           - kamenný golem
 swampshark           - žralok z bažin
 troll                - trol
 troll_black          - černý trol
 undeadorcwarrior     - nemrtvý skřet
 waran                - ještěr
 warg                 - skřetí pes
 wisp                 - přízračné světlo
 wolf                 - vlk
 ybloodfly            - mladá krvavá moucha
 ygiant_bug           - mladý polní škůdce
 ygiant_rat           - malá krysa
 ygobbo_green         - mladý goblin
 ywolf                - mladý vlk
 zombie01             - zombie
 zombie02             - zombie
 zombie03             - zombie
 zombie04             - zombie 
 
13) Speciální cheaty do Gothic 2 :
 
V chetovacím módu napište Edit abilities a objeví se tabulka a do ní napište 
 
lp #    - zvýší učební body o #
 guild # - stanete se :
 
 0 nezávislí
 1 paladin
 2 domobrana
 3 měšťan
 4 mág ohně
 5 novic
 6 drakobijec
 7 žoldák
 
 Klávesové cheaty :
 
 K    - posun o 1 metr přes zemi i zeď, ale pokud se nehcete propadnout do země, tak zmáčkněte klávesu [Caps Lock] a nepropadnete se.
 [F8] - začnete létat
 
14) ZVYŠOVÁNÍ SÍLY A OBRATNOSTI :
 
Když máte zapnutý MARVIN MODE, můžete si nacheatovat sílu a obratnost. Stačí si vzít jakýkoliv prsten nabo amulet, který vám přidává sílu nebo obratnost a nasadit si ho a zase sundat. Tím se vám zvýší síla či obratnost natrvalo o tolik, kolik daný amulet či prsten přidává. Takhle můžete sudavat a nandavat, dokud nebudete tak obratní a silní, jak chcete.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ONLY TODAY! 50% discount on bases for XRumer and GSA Search Engine Ranker + activation keys for GSA SER!

(Bryantom, 3. 5. 2024 1:57)

Our premium databases for XRumer and GSA Search Engine Ranker are just what you need!
What do our databases include?
• Active links: Get access to constantly updated lists of active links from profiles, posts, forums, guestbooks, blogs, and more. No more wasting time on dead links!
• Verified and identified links: Our premium databases for GSA Search Engine Ranker include verified and identified links, categorized by search engines. This means you get the highest quality links that will help you rank higher.
• Monthly updates: All of our databases are updated monthly to ensure you have the most fresh and effective links.

Choose the right option for you:
• XRumer premium database:
o Premium database with free updates: $119
o Premium database without updates: $38

• Fresh XRumer Database:
o Fresh database with free updates: $94
o Fresh database without updates: $25

• GSA Search Engine Ranker Verified Links:
o GSA Search Engine Ranker activation key: $65 (includes database)
o Fresh database with free updates: $119
o Fresh database without updates: $38

Don't waste time on outdated or inactive links. Invest in our premium databases and start seeing results today!
Order now!
P.S. By purchasing GSA Search Engine Ranker from us, you get a high-quality product at a competitive price. Save your resources and start improving your SEO rankings today!
To contact us, write to telegram https://t.me/DropDeadStudio promocode "DD50%"